სერვისები

Rhea

საერთაშორისო საინვესტიციო და საკონსულტაციო ჯგუფის – ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის წევრი კომპანია

უძრავი ქონების შეფასება

გაიგეთ თქვენი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება, მიიღეთ ადგილობრივი საკანონმდებლო ბაზის და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების დასკვნა.

მოძრავი ქონების შეფასება

გაიგეთ თქვენი მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება და მიიღეთ ადგილობრივი საკანონმდებლო ბაზის და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების დასკვნა.

ბიზნეს პროექტების შეფასება

რეას პროფესიონალი საშემფასებლო და საინვესტიციო გუნდი დაგეხმარებათ დაადგინოთ თქვენი ბიზნესის, ბიზნესის წილის და საინვესტიციო პროექტების საბაზრო ღირებულება.